Disseny de packaging per a un vi de guarda, aquest vol ser un homenatge a un soci destacat de la cooperativa. En aquest cas al soci número 259. A partir d’aquí, i per donar-li identitat, es genera un concepte de “vi classificable – arxivable” jugant com a element gràfic protagonista la típica xapa dels arxivadors i el número de cada soci.

Diseño de packaging para un vino de guarda, éste quiere ser un homenaje a un socio destacado de la cooperativa. En este caso al socio número 259. A partir de ahí, y para darle identidad, se genera un concepto de “vino clasificable – archivable” jugando como elemento gráfico protagonista la típica chapa de los archivadores y el número de cada socio.