Disseny de packaging per a peix fumat d’Ametller Origen.

DiseƱo de packaging para pescado ahumado de Ametller Origen.