Redisseny de la família de vins Plana d’en Fonoll, partint de la premissa de potenciar el concepte de “diversitat territorial”. Per això, dissenyem a cadascuna de les diferents etiquetes la porció topogràfica del territori on es troben totes les parcel·les que han col·laborat en l’elaboració d’aquesta varietat.

Rediseño de la família de vinos Plana d’en Fonoll, partiendo de la premisa de potenciar el concepto de «diversidad territorial». Para ello, diseñamos en cada una de las diferentes etiquetas la porción topográfica del territorio donde se encuentran todas las parcelas que han colaborado en la elaboración de esa variedad.